Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Našim hlavným cieľom je byť Vašim partnerom vo svete Affiliate marketingu. V tejto chvíli by sme Vás taktiež chceli ubezpečiť, že s Vašimi osobnými údajmi zachádzame s náležitou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi a samozrejme ich chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Sme spoločnosť VIVnetworks.com s.r.o. (IČO: 28957733, Spisová značka C 155807 vedená u Mestského súdu v Prahe).

Vaše osobné údaje sa ocitli v našej databáze na základe našej spolupráce v Affiliate marketingu. Pre zasielanie newslettrov ich budeme využívať po dobu 3 rokov. Pracujeme s automatizovanou analýzou, vďaka ktorej Vám môžeme ponúkať ten správný obsah.

Máte právo na prístup k svojim údajom, na vysvetlenie, ako aj ďalšie práva, pokiaľ sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nepracujeme tak, ako sme Vám oznámili. Stačí sa nás opýtať na konkrétne detaily.

Samozrejme sa môžete kedykoľvek odhlásiť v každom našom newslettri, požiadať o odhlásenie kontaktovaním nášho DPO alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pro akékoľvek ďalšie informácie neváhajte prosím kontaktovať nášho Zverenca pre ochranu osobných údajov.

Kontaktujte nášho DPO – dpo@vivnetworks.com
Ďakujeme, VIVnetworks.com