Vyhlasujeme druhý ročník Affiliate projekt roku 2018

Ďakujeme všetkým prihláseným projektom prvého ročníka a vyhlasujeme druhý ročník súťaže pre všetkých affiliate partenetov Affiliate projekt roka 2018. V prvom ročníku súťažilo 24 projektov! Prihlášky do súťaže je možné zasielať do 30.9.2018.


Zapojiť sa do súťaže

Cieľ súťaže

Zvýšiť povedomie o affiliate marketingu medzi odbornú verejnosťou v Čechách a na Slovensku
a ukázať affiliate komunite s akými typmi projektov chcú inzerenti nadviazať užšie partnerstvo pre svoju značku a produkty.

V druhom ročníku vyhlasujeme dve nové kategórie:

Vecné ceny budú odovzdané v deň vyhlásenie výsledkov súťaže, na jesennej Affiliate konferencii v Prahe

Kategória Obsahové portály

Kategória Ostatné affiliate portály

Odborná porota

Porota je zložená so zástupcov významných e-shopov z Čiech a Slovenska, ktorí majú s affiliate marketingom dlhoročnú skúsenosť.

Barbora Dohnalová

Hej.sk

Stanislav Bečka

Dr.Max

Ing. Jindřich Kolář

obchodní manažer, Tescoma

Martina Bakičová

ZOOT


Podmienky pre zaradenie do súťaže

Projekt musí byť zapojený aspoň do jedného affiliate programu v Čechách alebo na Slovenskom do 30. 9. 2018

 
1Podmienky účasti v ankete pre ročník 2018
Záujemca o účasť v súťaži musí vyplniť prihlášku tu do 30. 9. 2018
Do súťaže sa môže prihlásiť iba majiteľ projektu alebo spolupracujúca osoba.
Projekty s českou alebo slovenskom lokalizáciou..
Každý subjekt môže prihlásiť iba viac projektov.
Projekt musí byť aktívne zapojený do ktoréhokoľvek affiliate programu v Čechách alebo na Slovensku do 30. 9. 2018
Môže prihlásiť iba majiteľ projektu alebo spolpracujúca osoba.
Projekty s českou alebo slovenskou lokalizáciou.

2Parametre hodnotenia projektov
1.Šírenie vnímania značky a vízie inzerenta smerom k zákazníkovi.
2.Privádzanie inzerentovi nových zákazníkov .
3.Zvyšovanie lojality zákazníkov inzerenta. 4. Originalita a celkové zpracovanie projektu.
3Kategórie súťaže
Vyhlasují sa dve súťažné kategórie, Obsahové projekty a Ostatné affiliate projekty
Projekty budú zaradené do jedné z týchto dvoch kategórií, nelze súťažit v obidvoch kategóriích s rovnakým projektom.
4Porota
Každý porotca má v každej kategórií 10 hlasov.
Porota sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o výsledkoch hlasovania do času vyhlásenia výsledkov.
Z hlasovania poroty bude vykonaný neverejný zápis, v ktorom budú zaznamenané výsledky hlasovania.
 

Výsledky prvého ročníka 2017

V prvom ročníku súťažilo 24 projektov!

Do prvého ročníka súťaže Affliate projekt roka sa prihlásilo 24 zaujímavých projektov, z ktorých odborná porota vybrala tri najlepšie projekty. Tieto projekty porota vyberala na základe štyroch kritérií, ktorými boli vnímanie značky inzerenta, privádzanie nových zákazníkov, originalita a celkové spracovanie webu.


Affiliate projekt roka podporujú

Organizátor súťaže

Hlavní partneri

 
VIVnetworks
CJ
VIVmail.cz
 

Mediálni partneri

 
Affilblog
Media Guru
Marketing Sales Media
 

Partneri

MALL.cz
Hej.sk
NOTINO
ZlavaDňa
Tescoma
Zoot